Novinky

Informace Odborné knihovny MF č. 2/2008

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • Mezi českými novinkami naleznete např. tituly: Národní šampioni a hospodářská soutěž, Reforma veřejné správy: sborník příspěvků, Stínová ekonomika a práce na černo, Marketing management, Instituce státní moci v ČR, Korupce v ekonomické teorii a praxi, Metody oceňování podniku, Statistická ročenka ČR 2007, Trestní právo daňové: sborník příspěvků, Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2007.
  • Ze zahraničí jsme nakoupili či získali např.: Pension security in the 21st century: redrawing the public-private debate, Anti-money laundering: international law and practice, World economic outlook. October 2007, Economic and monetary union: legal and political texts, The long-term sustainability of public finances in the European Union, The external dimensions of the euro area: assessing the linkages, The structure of financial regulation, Setting EU priorities 2007 a nové publikace OECD (např. Revenue statistics 1965-2006) a dalších mezinárodních organizací.
  • Z produkce Ministerstva financí upozorňujeme na pravidelný materiál Makroekonomická predikce České republiky: leden 2008, v anglické verzi pak Macroeconomic forecast – Czech Republic. Elektronická prezentace.

Nejčtenější