Novinky

Informace Odborné knihovny MF - č. 16/2008

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů  podchycena např. témata:  finanční krize, diskriminační zdanění zahraničních penzijních fondů v EU, poštovní bankovnictví v ČR a ve světě,  klimatické změny (studie McKinsey & Company), daňová reforma v ČR (rozpory mezi návrhy a skutečností),  pravidla a postupy pro zavedení eura, evropské právo v aplikační praxi správních orgánů a soudů, nová právní úprava aktivního zajištění, postavení ručitele v zákoně o správě daní a poplatků, proměny vlivu    zájmových skupin na české veřejné finance, prominutí     daně a jejího příslušenství,    dohody   o srážkách z platu ve veřejné správě, podnikání zaměstnanců územních samosprávných celků a slučování celní a daňové správy v některých zemích. Rozhovor s ministrem financí je věnován řadě aktuálních témat (finanční krizi, státním zásahům do tržní ekonomiky, českému předsednictví v EU   i přijetí eura).
  • Ze zahraničních zdrojů  pak upozorňujeme např. na  články týkající  se  podpory rizikového kapitálu, daňových nedoplatků v roce 2007 v SRN, souvislostí mezi daněmi a růstem v Rakousku,  podvodů u DPH v rámci EU,  vlivu finanční krize na předsednictví ČR v EU, deregulace finančního systému,  modelové  analýzy vývoje státního rozpočtu SR, státní pomoci Commerzbank, oceňování rezerv  a  odměňovacího systému pracovníků bank v Německu a dále zadlužení vázaného na úvěrové karty v USA.

Nejčtenější