Novinky

Informace Odborné knihovny MF - č. 15/2008

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů  podchycena např. témata:  nejvýznamnější úpravy Mezinárodních účetních standardů (převážně s účinností od 1. ledna 2009),  zvláštní právní úprava úpadku finančních institucí v kontextu evropského práva, přezkum daňových rozhodnutí, skupinová registrace (DPH), daňová ztráta z hlediska daně z příjmů, nový zákon o praní špinavých peněz, posuzování ekonomické situace ČR pomocí systému národních účtů, příčiny a řešení současné finanční krize v EU, česká zkušenost s modelováním politických cyklů (v angl. jazyce),  konkurenceschopnost českého zemědělství (v angl. jazyce),  datové schránky ve veřejné správě, dopad reformy veřejných rozpočtů na objem sociálních výdajů, finanční a rozpočtové řízení na obecní a regionální úrovni, reálné příjmy zaměstnanců státní správy v ČR, vliv krajů na ekonomiku v ČR, vývoj modernizace veřejné správy v ČR  a rostoucí zadluženost českých domácností.
  • Ze  zahraničních  zdrojů  pak  upozorňujeme např. na  články týkající  se srážkové daně (zdanění kapitálových výnosů  v Německu), názorů renomovaného ekonoma Jagdishe Bhagwattiho - obhájce globalizace, boje proti praní špinavých peněz a daňovému úniku v EU (operace Athéna), daně dědické v Německu v souvislosti s podniky, analýzy skandinávského sociálně ekonomického modelu, výsledků daňového pátrání v Německu v letech 2005 až 2007, vztahu mezi informačními  technologiemi a produktivitou v USA, úspěšnosti zavedení eura a vztahů mezi EU a EMU a daňových sporů a praxe jejich řešení v Německu.

Nejčtenější