Novinky

Informace Odborné knihovny MF - č. 14/2008

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • Mezi českými novinkami jsou např. tituly: Ekonomická diplomacie ČR, Monitoring evropské legislativy 2007,  Služební poměr státních zaměstnanců, Teorie peněz, Základy směnečného práva, eGovernment bezpečně, Fenomén dobývání renty a jeho vliv na české veřejné finance, Síťová ekonomika, Teorie a praxe státních úvěrových podpor, Deflace: utajené nebezpečí, Fiskální decentralizace, teorie a empirie,  Monetární ekonomie v malé otevřené ekonomice a Veřejná správa a finance veřejného sektoru.
  • Ze zahraničí byly nakoupeny či získány darem např.:  The economics of social protection, The euro: its origins, development and prospects, Uncertain demographics and fiscal sustainability, The bond and money markets: strategy, trading, analysis, Economic growth: new directions in theory and policy, Frontiers in pension finance, The geography of finance: corporate governance in the global marketplace, Government and not-for-profit accounting: concepts and practices a Macroeconomic policy in the European Monetary Union: from the old to the new Stability and Growth Pact. 
  • produkce  Ministerstva  financí  upozorňujeme na pravidelný materiál Makroekonomická predikce České republiky: říjen 2008,   v anglické  verzi  pak   Macroeconomic    forecast - Czech Republic.  V odborné knihovně je pro Vás připraveno další vydání  publikace Fiskální výhled České republiky: říjen 2008, která na rozdíl od Makroekonomické predikce, pokrývající všechny podstatné oblasti makroekonomického vývoje, je zaměřena pouze na hospodaření sektoru vládních institucí. Vychází 2x ročně. Dále MF  připravilo Dokumentaci k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2009 a Výroční zprávu české daňové správy 2007 .

Nejčtenější