Novinky

Informace Odborné knihovny MF - č. 11/2008

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů   podchycena např. témata:  rozpočtové hospodaření krajů a obcí, plnění Strategie vlády v boji proti korupci, přijetí eura v ČR, příprava nového zákona o penzijním připojištění, soulad české daňové legislativy s komunitárním právem upravujícím volný pohyb pracovních sil, vzestup cen zemědělských produktů, česká ekonomika po vstupu do EU, priority předsednictví ČR v EU v ekonomické oblasti, místní šetření správce daně, vystoupení z EU z právního hlediska a vliv společné měny na hospodářské cykly jednotlivých částí měnové unie.
  • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na  články týkající se reformy daně dědické a jejího významu pro rozštěpení podniku, usnadnění daňového přiznání,  právní ochrany v řízení enforcement, zvýšení mýtného a strukturálního projektu celní správy (vše se týká Německa). Dále doporučujeme statě vztahující se k typologii daňových úniků a vyhýbání se placení daní (USA, Kanada, V.  Británie), k metodám odhadu daně v mezinárodním srovnání (vybrané státy OECD), k boji s korupcí ve spojitosti s mezinárodními organizacemi, k zápasu o hospodářský, finanční a politický vliv ve světě, k veřejným financím a měnové politice v eurozóně,  k dopadům aktuálních turbulencí na globálních finančních trzích, k modelu globální ekonomiky a k počtu zaměstnanců v místní správě ve Francii.
  • V další části Informací Vám nabízíme překlady: Čekání na nového Keynese (problém globalizace), Posílení kompetencí (názor ministra financí Peera Steinbrücka na průběh reforem v Německu)  a Francie chce zdanit zdravotní pojišťovny, aby se snížily nadměrné rozpočtové výdaje.

Nejčtenější