Novinky

Informace Odborné knihovny MF - č. 10/2008

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • Mezi českými novinkami jsou např. tituly: Daňové teorie s praktickou aplikací, Do poslední pence: československo-britská jednání o majetkoprávních a finančních otázkách 1938-1982, Ekonomika v prostoru: svět, střední Evropa, EU, OECD, ČR, Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, Globální oteplování: realita nebo bublina?, Hospodářská politika 1900-2007, Jak předsedat Evropské unii?: návrh priorit předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009,  Mezinárodní měnový fond ve 21. století a Peníze v proměnách moderní doby: tvorba československých bankovek v letech 1945-1989.
  • Ze zahraničí byly nakoupeny nebo získány např.:  Menová  politika: stratégie, inštitúcie a nástroje, The evolution of economic institutions: a critical reader, Risk management techniques: their use and applicability in the banking sector of the Czech Republic, Developments in collateralized debt obligations: new products and insights, Fragmented power: Europe and the global economy, Reforming European welfare states: Germany and the United Kingdom compared, Tax compliance and tax morale: a theoretical and empirical analysis, nové publikace OECD (např. Going for growth 2008) a dalších mezinárodních organizací.
  • Z  produkce  Ministerstva  financí  se upozorňuje na pravidelný materiál Makroekonomická predikce České republiky: červenec 2008,   v anglické  verzi  pak   Macroeconomic    forecast – Czech Republic.  V Odborné knihovně MF je připraveno další vydání  publikace Fiskální výhled České republiky: květen 2008, která na rozdíl od Makroekonomické predikce, pokrývající všechny podstatné oblasti makroekonomického vývoje, je zaměřena pouze na hospodaření sektoru vládních institucí. Vychází 2x ročně.

Nejčtenější