Novinky

Informace Odborné knihovny MF č. 2/2007

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • Mezi českými novinkami naleznete např. tituly: Daňová teorie a politika, Ekonomické časové řady, Směnka a šek v České republice, Koncesní zákon s komentářem, Restrukturalizace tradičních průmyslových regionů, Sociální ekonomika, Česká republika v Evropské unii, Strukturální fondy a obce, Obchodování na komoditních trzích, Finanční řízení a rozhodování podniku, Porovnávací hodnota nemovitostí, Stínová ekonomika (III), Finanční právo a jeho instituty, Evropský soudní dvůr, Statistika pro ekonomy, Příručka pro provádění auditu u podnikatelů, Rozpočtová skladba v roce 2007 a praktické příklady.
  • Ze zahraničí jsme nakoupili či získali např.: Company tax reform in the European Union, Latin American tax handbook 2006, What explains tax evasion?, Theory and practice of excise taxation, The moral consequences of economic growth (M. Friedman), Financial services, The new public finance, The global competitiveness report 2006-2007, Information economy report 2005, Ageing and pension reform around the world, Pension economics, The Stability and Growth Pact, samozřejmě též nové publikace OECD a dalších mezinárodních organizací.
  • Z produkce Ministerstva financí je zahrnut pravidelný materiál Makroekonomická predikce České republiky: leden 2007.

Nejčtenější