Novinky

Informace Odborné knihovny MF č. 14/2007

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • Mezi českými novinkami naleznete např. tituly: Ekonomie a životní prostředí: nepřátelé nebo spojenci?, Evropské měnové právo, Makroekonomie: moderní přístup, Marshallův plán: šedesát let poté, Modrá, nikoli zelená planeta, Public Private Partnership, Řízení lidských zdrojů, Tvorba práva v České republice po vstupu do Evropské unie, Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a v EU a Úvod do eGovernmentu v České republice.
  • Ze zahraničí jsme nakoupili či získali např.: European tax handbook 2007, Handbook on international corporate governance: country analyses, Investment banking: institutions, politics, and law, Pension reform in Europe: politics, policies and outcomes, Advanced strategies in taxation, Europe after enlargement, European financial systems in the global economy a nové publikace OECD (např. hospodářské přehledy zemí) a dalších mezinárodních organizací.
  • Z produkce Ministerstva financí upozorňujeme na pravidelný materiál Makroekonomická predikce České republiky: říjen 2007, v anglické verzi pak Macroeconomic forecast – Czech Republic. V odborné knihovně je pro Vás připraveno další vydání publikace Fiskální výhled České republiky: říjen 2007, která na rozdíl od Makroekonomické predikce, pokrývající všechny podstatné oblasti makroekonomického vývoje, je zaměřena pouze na hospodaření sektoru vládních institucí. Vychází 2x ročně.

Doporučované

Nejčtenější