Novinky

Informace Odborné knihovny MF č. 12/2007

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata:  Národní programy reforem členských států EU, porušování komunitárního práva v EU, investiční pobídky v ČR od roku 2007, dopad nové DPH na ceny nemovitostí v ČR, finanční stabilita České republiky,  ekologická daňová reforma a daň z nemovitostí jako nástroj bytové politiky (historické zkušenosti).
  • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na  články vztahující se k efektivnosti nákladů v bankovním sektoru a roli zahraničních účastí v reformních zemích, k vzájemnému vztahu mezi množstvím peněz v oběhu a vývojem na trhu nemovitostí v eurozóně a v USA, k problematice zadlužení soukromých domácností v Rakousku, k situaci na úvěrových trzích ve světě, k fungování Sarbanesova-Oxleyova zákona v USA, k provozování a zdanění sázek on-line v Dánsku a ke koordinaci daňových politik v EU.   Německa se týkají stati k vývoji komunálních rozpočtů od roku 2000 a k dani dědické a darovací.
  • V další části  Informací Vám nabízíme překlady z německého tisku: Unie CDU/CSU chce proti vysokým státním dluhům zavést systém včasného varování (diskuse o možnosti regulovat zadlužení Německa), Steinbrück prověří působení subvencí (efektivnost subvencí), Itálie musí zůstat po škole (italská rozpočtová politika). Těžká váha s malou mocí (nestandardní pohled na EU) je název překladu příspěvku z anglického tisku.

Doporučované

Nejčtenější