Novinky

Informace Odborné knihovny MF č. 1/2007

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: evidence nedoplatků veřejných rozpočtů, genderové rozpočtování (ČR a svět), zemědělská cenová statistika, propojení komoditních trhů s trhy finančních investičních nástrojů (komoditní burzovnictví) a komentář k závěrům expertní skupiny MF ke zdanění příjmů a majetku.
  • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na články týkající se mezer ve směrnici EU o daních z úspor (Savings tax directive), budoucnosti daní z příjmů z kapitálu (A. J. Auerbach – Fiscal studies), strategie daňové politiky v globalizované ekonomice (daňové zatížení společností a vysoce kvalifikované pracovní síly), zavedení modelu standardních nákladů na měření administrativního zatížení v Německu, zjišťování pracovních nákladů, národních účtů Německa (dlouhá časová řada), organizace plnění federálního rozpočtu SRN, hodnocení dopadu členství zemí SVE v EU po 2 letech, schémata možných úspor DPH v EU (stálé provozovny), hodnocení hospodářské situace a politiky v Německu za poslední rok včetně výhledů.
  • V další části Informací Vám nabízíme překlady: Vnímané daňové zatížení (propočty Institutu německé ekonomiky k vlivu zvýšení DPH na spotřebitele včetně tabulek), Sociální výdaje se za posledních deset let zdvojnásobily (Německo), Prostředky proti invazi kobylek (regulace fondů private equity) a Drahé praní peněz (administrativním náklady bankovního sektoru v Německu).

Doporučované

Nejčtenější