Novinky

Informace Odborné knihovny MF č. 11/2007

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: daňová reforma, nová pravidla pro kapitálový trh, editační povinnost (závazné posouzení), ukončení daňové kontroly, faktory ovlivňující velikost veřejného sektoru ve vyspělých zemích (v angl. jazyce), dopad regionální politiky EU na výši HDP na hlavu a na proces konvergence a zaměstnanost (v angl. jazyce), zpřísnění pravidel nízké kapitalizace v rámci změn daňového zákonodárství a ručení v daňovém řízení.
  • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na články týkající se dopadu legislativy EU na ostatní země (např. USA), rizik spojených s přechodem na model privátního kapitálu, regulace pojišťovnictví (Solvency 2), veřejných výdajů pro vnější a vnitřní bezpečnost v Německu (2004), nástrojů ochrany životního prostředí (environmentálních daní a obchodů s emisemi), slovenské celní správy a komerčního důchodového pojištění v SR.
  • V další části Informací Vám nabízíme překlady z německého tisku, a to Kde tajnůstkářství nemá šanci (povinnost zveřejňovat výši vedlejších poslaneckých příjmů ve vybraných zemích), O Karlu Marxovi, squatterech a moderní ekonomii (vznik hodnotových představ z pohledu moderní ekonomie) a Silný finanční trh je pro Německo dobrý.
  • Navíc jsme pro Vás připravili informaci o nových elektronických periodikách a o historickém dokumentu o Dr. Aloisi Rašínovi, prvním ministrovi financí Československé republiky.

Nejčtenější