Novinky

Informace Odborné knihovny MF č. 10/2007

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • Mezi českými novinkami naleznete např. tituly: Mezinárodní měnové vztahy, Právo vnějších vztahů EU, Monitoring evropské legislativy, Euro versus koruna, Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru, Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci a Rovnost a diskriminace.
  • Ze zahraničí jsme nakoupili či získali např.: Personal finance (učebnice), The economics of casino gambling, Pension revolution, Cohesion policy 2007-13, The economics of consumer credit, The political economy of fiscal reform in Central-Eastern Europe a Taxing wages 2005-2006.
  • Z produkce Ministerstva financí upozorňujeme na pravidelný materiál Makroekonomická predikce České republiky: červenec 2007, v anglické verzi pak Macroeconomic forecast – Czech Republic.
  • Navíc jsme pro Vás připravili informaci o zpřístupnění historických publikací „Památník Ministerstva financí za prvních 10 let republiky Československé“ na stránkách odborné knihovny.

Nejčtenější