Novinky

Informace Odborné knihovny MF č. 8/2006

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou ze zahraničních zdrojů podchycena např. témata: podvody s DPH a mechanismy DPH v EU, fiskální disciplína na jednotlivých úrovních vlády v Německu, trendy veřejných výdajů v eurozóně (Monthly bulletin ECB), daňové smlouvy zvláště uvnitř EU, vývoj státních dotací a dotační politiky v Německu, mezinárodní bankovnictví (fúze a akvizice) aj.
  • Z českých titulů pak upozorňujeme např. na obsáhlý komentář k insolvenčnímu zákonu, na příspěvky o mimořádné revizi národních účtů ČR (Statistika), o vlivu Šesté směrnice a judikatury ESD na český zákon o DPH, o vývoji daňových úniků v ČR (Finance a úvěr) a o změnách ve struktuře úspor českých domácností 1995-2004 (Statistika). Dále informujeme o zvláštním čísle časopisu Jurisprudence věnovaném vývoji judikatury v Evropské unii a v České republice.
  • V další části Informací Vám nabízíme překlady z německého tisku a to o problematice daně dědické (reforma daně, převody v rodinných firmách) a informaci o knize K. Tipkeho k principům úspěšné reformy daně z příjmů. Dále Vám prostřednictvím překladů připomeneme dvě význačné postavy ekonomické vědy v příspěvcích: Friedmanův monetarismus : zůstává stále živý a Keynesova teorie je v průběhu času zkreslována.

Doporučované

Nejčtenější