Novinky

Informace Odborné knihovny MF č. 7/2006

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou ze zahraničních zdrojů podchycena např. témata: možnosti daňových arbitráží v EU, výnosy ze vzdělání (výběr ze studií), úloha komentářů k Vzorové daňové smlouvě OECD, rostoucí podíl žen ve světové ekonomice, šetření podnikatelské důvěry a vztah k růstu HDP, konkurenceschopnost středoevropských zemí aj.
  • Z českých titulů pak upozorňujeme např. na články o uplatnění správního řádu v daňovém řízení, o důchodové reformě v SR, o dopadu rozpočtového deficitu na výši českých úrokových měr a na komentáře k novele zákona o finančních územních orgánech a k novele zákona o rezervách.
  • V další části Informací Vám nabízíme překlady tentokrát z německého tisku a to rozhovor s prezidentem Německého účetního dvora o nehospodárnosti úřadů, veřejném zadlužení a cestě k sanaci státních financí a rozsáhlejší příspěvek o důvodech prodeje zlata centrálních bank a jeho dopadech na peněžní a finanční politiku příslušných států, zejména pokud jde o zlepšení situace veřejných rozpočtů.

Doporučované

Nejčtenější