Novinky

Informace Odborné knihovny MF č. 6/2006

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • Mezi českými novinkami naleznete např. tituly: Daně v Evropské unii, Czech Taxation in 2006, Moderní kompendium ekonomických teorií, Hospodářský cyklus, Ročenka konkurenceschopnosti ČR 2005, Finanční řízení, Strategické řízení v podnicích a projektech, Komunitární právní řád, Průvodce judikaturou ESD - 4.díl, Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému (klasické dílo československé právnické literatury), Vzory rozhodnutí podle nového správního řádu, Současná problematika konsolidace (účetnictví), Majetek státu v platné právní úpravě, Nákladově užitkové metody ve veřejném sektoru a řadu dalších praktických právnických, daňových, účetních aj. publikací.
  • Ze zahraničí jsme nakoupili či získali např.: The economics of taxation, část prestižního souboru Handbook of public economics, úplnou novinku The welfare state in the EU, Regulation through agencies in the EU, Report on the European Economy 2006, Public finances in EMU, Public-private partnerships a samozřejmě nové publikace OECD (např. Taxing wages) a dalších mezinárodních organizací.
  • Z produkce Ministerstva financí je zahrnut pravidelný materiál Makroekonomická predikce České republiky : duben 2006, též dostupný na webových stránkách MF.

Doporučované

Nejčtenější