Novinky

Informace Odborné knihovny MF č. 4/2006

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou ze zahraničních zdrojů podchycena např. témata: regulace na trzích cenných papírů, zdanění otevřeného nemovitostního fondu, srovnání daňového zatížení v r. 2005 v Německu s ostatními zeměmi EU, státní záruky kvůli porušení evropského práva DPH, metodologie analýzy veřejných financí v Rakousku, kvalitativní a kvantitativní aspekty vztahů bank a hedžových fondů, vývoj hedžových fondů v Evropě, překážky vzniku jednotného evropského platebního systému, pochybnosti o PPP ve Velké Británii, pojistní matematici a problémy s penzemi.
  • Z českých titulů pak upozorňujeme např. na články o systémech včasného varování v pojišťovnictví (Pojistný obzor), o způsobech řešení sporů v souvislosti s ochranou mezinárodních investic (Právní rozhledy) či o přípravách na zavedení eura - z pohledu bankovního sektoru (Bankovnictví).
  • V další části Informací Vám nabízíme překlady věnované proměnám inflace (inflační mutace), řízení proti Německu za nedodržování Paktu stability a růstu, kritickým ohlasům na zpřísněnou regulaci účetnictví a podnikové kontroly a problémům fungování Evropské měnové unie.

Nejčtenější