Novinky

Informace Odborné knihovny MF č. 3/2006

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou ze zahraničních zdrojů podchycena např. témata: udržitelná rozpočtová politika, výkonové rozpočtování, tržní mechanismy a poskytování veřejných služeb (OECD journal on budgeting), finanční vzdělávání v zemích OECD, dopad stárnutí obyvatelstva na oblast kapitálu a finančních trhů (Financial Market Trends), vývoj podnikových financí v eurozóně (Monthly bulletin ECB), hedžové fondy (Euromoney), vztah ukazatelů Evropské komise a jejich předpovědí ekonomické aktivity v eurozóně (Journal of business cycle measurement and analysis).
  • Z českých titulů pak upozorňujeme např. na články o stavu ekonomické vědy v ČR a na Slovensku, o auditu unijního hospodaření, o finanční perspektivě EU na léta 2007-2013, o vývoji inkasa a sazeb spotřebních daní v ČR a EU (porovnání dat 1993-2003), o komunikaci daňové správy s veřejností a na příspěvek NM Dany Trezziové v týdeníku Euro s názvem Smluvní výrobci a koncesionáři.
  • V další části Informací Vám nabízíme tyto překlady: Hrubě zkreslený obraz : jak změřit ekonomiky (měření blahobytu, viz též studie OECD Going for growth), Rozdíly v eurozóně ztěžují měnovou politiku ECB, Ekonomika se obává minimální mzdy : každý model nízké mzdy má své záludnosti (úvahy o minimální mzdě v Německu a minimální mzda v evropských státech) a Více odvahy – zpráva o možnostech zvyšování sazby DPH v Německu.

Doporučované

Nejčtenější