Novinky

Informace Odborné knihovny MF č. 16/2006

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: daňová správa v EU (vzájemná spolupráce), rozhodovací praxe ESD při zdaňování výnosů protiprávních ekonomických aktivit, nová evropská pravidla pro audit účetních závěrek, fiskální politika ČR v hodnocení mezinárodních organizací (z nového časopisu Scientia et Societas), konvergenční program ČR, rozpočtové náklady PGRLF, současné problémy oceňování podniků (Acta oeconomica pragensia).
  • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na články týkající se deseti let fungování statistických standardů MMF (SDDS), činnosti zprostředkovatele finančních produktů, hodnocení Evropské centrální banky po 7 letech, světových burz (fúze, regulace), odkazu Miltona Friedmana, deregulace finančních trhů a schopnosti soutěže překvapovat, složení daně dědické a darovací (Německo), zdroje příjmu v globalizovaných ekonomikách z daňového hlediska, francouzské daňové legislativy v oblasti zamezení zneužívání daní, koexistence národních daňových systémů, trhu služeb v Evropě.
  • V další části Informací Vám nabízíme překlady: Těžké loučení s německou markou, Jádrová inflace zavádí na falešnou stopu, Velkým problémem střední Evropy je ekonomika, ne politika.

Doporučované

Nejčtenější