Novinky

Informace Odborné knihovny MF č. 15/2006

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: zahraniční vlastnictví ve finančním sektoru (různé aspekty), osobní bankroty a úvěrová zadluženost domácností (řešení v návrhu insolvenčního zákona), ekologicky nepříznivé daňové úlevy v dopravě (přehled), změny v legislativě k DPH v roce 2006, progrese u daně z příjmů fyzických osob na území ČR (historický exkurz, čl. NM D. Trezziové), trh nemovitostí v zemích EU a ČR, perspektivy penzijní reformy v ČR (Prague economic papers).
  • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na články ze šesté výroční vědecké konference MMF (politická ekonomie reforem, důvody fiskální transparentnosti, asymetrické účinky státních výdajů) a dále na příspěvky k volbě podoby pravidel fiskální politiky (OECD journal on budgeting), k provádění rozpočtové politiky ve Francii, k důvodům proč si střední Evropa nemůže dovolit odkládat přijetí eura, ke kodexu zásad pro statistiky Evropské unie a k situaci na trhu s právy na znečišťování ovzduší.
  • V další části Informací Vám nabízíme překlady: Riskantní strategie německé spolkové vlády při daňové reformě, Vývoj státních výdajů podmíněných trhem práce (analýza zatížení veřejných rozpočtů – Německo), Británie se stává dražším sídlem pro firmy a má problémy s daněmi (režim korporačních daní) a Mezi spořením na zlé časy a podinvestováním (úspory soukromých domácností, národohospodářské úspory a investice - Německo).

Doporučované

Nejčtenější