Novinky

Informace Odborné knihovny MF č. 14/2006

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • Mezi českými novinkami naleznete např. tituly: Daňové spory, jejich prevence a řešení (3. vyd.), Daňový systém v ČR 2006, Finanční účetnictví: světový koncept IFRS/IAS, Regulace evropského účetnictví, Programové financování a hodnocení veřejných výdajů, E-government v českém právu, Transformace české ekonomiky 1989-2004, Makroekonomická pozice ČR v rámci EU, Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy, Manuál prognostických metod, Vzory smluv a podání (nové vyd.), Přehled judikatury ve věcech ochrany hosp. soutěže, Občanský zákoník (vyd. 2006), Správní právo (6. vyd.), Dějiny evropské integrace (2 sv.) a řadu dalších praktických i teoretických publikací.
  • Ze zahraničí jsme nakoupili či získali např.: The challenges of tax reform in a global economy, Strategic public finance, Fiscal policy surveillance in Europe, Elements of the euro area: integrating financial markets, Funds of hedge funds, Report on the state of the European Union, Directives in EC law, Adjusting to EMU, International corporate governance, Financial instruments: reporting and accounting, Ecological economics, samozřejmě též nové publikace OECD (např. hospodářské přehledy zemí) a dalších mezinárodních organizací.
  • Z produkce Ministerstva financí je zahrnut pravidelný materiál Makroekonomická predikce České republiky: říjen 2006 a dále též Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2005, Výroční zpráva České daňové správy 2005, Návrh státního závěrečného účtu za rok 2005 a výstup expertní skupiny s názvem Zdanění příjmů a majetku v ČR.

Doporučované

Nejčtenější