Novinky

Informace Odborné knihovny MF č. 12/2006

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou ze zahraničních zdrojů podchycena např. témata: konvergence ČR a SR, zdanění korporací v Kanadě (včetně srovnání daňového břemene USA, Kanady a 12 zemí EU), progresivita nepřímých daní, rizikový kapitál v zemích OECD, veřejné finance a finanční trhy, zavádění Jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA), znalostní ekonomika, světová zemědělská politika v období globalizace, rozvoj průmyslu informačních služeb, příjmové poměry rodinných rozpočtů a výdaje na děti (Německo), spotřební výdaje soukromých domácností (Německo). Zájemce o dění v čínské ekonomice informujeme, že této problematice je věnováno celé číslo časopisu CESifo economic studies, June 2006.
  • Z českých titulů pak upozorňujeme např. na článek Perspektivy evropské daně, Nové prvky v architektuře pojistných trhů, Nová úprava kolektivního investování a dále na polemiku s významným amer. ekonomem o transformační, tedy neklasické privatizaci a na příspěvek k problematice optimálního zdanění.
  • V další části Informací Vám nabízíme překlady: Módní podpora vývozu je pro všechny ekonomiky velkou zátěží, Evropský pakt nestability, V Německu je bydlení cenově výhodné, Němci jsou stále ještě národem nájemníků a Šilinky v botě (na téma stále probíhající výměny šilinků za eura v Rakousku).

Doporučované

Nejčtenější