Novinky

Informace Odborné knihovny MF č. 1/2006

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou ze zahraničních zdrojů podchycena např. témata: soutěžní právo a politika v Německu, daňová harmonizace v EU po vstupu nových členů, změny ve vzorové smlouvě OECD, britská legislativa mezinárodního zdanění, hodnocení transformace v Polsku, investice v zemích východní Evropy (outsorcing), elektronické zdravotnictví aj.
  • Z českých titulů pak upozorňujeme např. na články o PPP ve Francii, o směrnicích EU týkajících se daní z příjmů (zdanění úroků, zdanění mateřských a dceřiných společností), o odložené dani (z účetního hlediska) a o daňovém plánování.
  • V další části Informací Vám nabízíme tyto překlady: Ztížený boj s podvody v DPH (rozsudek ESD a jeho vliv na práci finančních úřadů), Wall Street spoléhá na sázení online (opatření a iniciativy v USA na podporu boje s hazardním hraním a internetovým sázením) a příspěvek s přehledem hlavních bodů německé finanční resp. fiskální politiky.
  • Dovolujeme si ještě upozornit, že součástí těchto Informací jsou seznamy českých a zahraničních časopisů, které budou docházet do odborné knihovny v roce 2006. Některé tituly jsou již dostupné v elektronické formě.

Doporučované

Nejčtenější