Novinky

Informace Odborné knihovny MF č. 11/2006

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou ze zahraničních zdrojů podchycena např. témata: optimální přístup k praktickému zdanění finančního kapitálu, vlivy různých faktorů na hosp. růst (přehled 100 studií), změny v daňové struktuře a příjmech v Německu, reforma správy veřejných financí na Slovensku versus systém řízení veřejných financí v Belgii, rozpočtová politika státu ve vztahu k místním financím (Německo), změna přístupu ECB k vládním obligacím, spotřebitelské úvěry ve Francii, prezentace služeb a databází Eurostatu.
  • Z českých titulů pak upozorňujeme např. na článek V. Kameníčkové o hospodaření místních rozpočtů v r. 2005 a dále na příspěvky o daňové exekuci v Čechách a na Slovensku, o úloze mezinárodních organizací v daňové harmonizaci, o finančních pohledávkách ČR u rozvojových zemí, o povinnosti orgánů státní správy poskytovat právní stanoviska, o oběhu dokumentů mezi ústředními orgány stát. správy, o konvergenci cenových hladin spotřebitelských výdajů v zemích EU.
  • V další části Informací Vám nabízíme překlady o tom, jak trh sázek a loterií zaměstnává Evropskou komisi, o americké platební bilanci (tajemství statistiky) a dále zprávu německého Spolkového účetního dvora o efektivitě finančních úřadů (nevýhody fiskálního federalismu) a poučení z velkého španělského investičního podvodu.

Doporučované

Nejčtenější