Novinky

Informace Odborné knihovny MF č. 10/2006

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • Mezi českými novinkami naleznete např. tituly: Daňová kontrola, Mezinárodní zdanění příjmů, Judikatura ESD v oblasti DPH, Přehled judikatury ve věcech daní z příjmů, Finanční právo (4. vyd.), Fiskální politika, Dějiny měnových teorií na českém území (F. Vencovský, K. Půlpán), Deriváty, hedžové fondy, offshorové společnosti (J. Jílek), Hodnocení efektivnosti investičních projektů EU, Učebnice evropské integrace, Obchodní právo (3 sv.) a řadu dalších praktických právnických, daňových, účetních aj. publikací.
  • Ze zahraničí jsme nakoupili či získali např.: European tax handbook 2006, A guide to the European VAT directives (4 sv.), Handbook of international banking, Comitology : delegation of powers in the EU, Regulation of international financial markets, Competition and profitability in European financial services a samozřejmě nové publikace mezinárodních organizací. Zvláště upozorňujeme na hospodářský přehled OECD věnovaný České republice (Czech Republic - OECD economic survey 2006).
  • Z produkce Ministerstva financí je zahrnut pravidelný materiál Makroekonomická predikce České republiky : červenec 2006, též dostupný na webu MF a dále Informace o činnosti daňové a celní správy ČR za rok 2005 a Výsledky činnosti územních finančních orgánů za rok 2005 (dokument pro vnitřní potřebu).

Doporučované

Nejčtenější