Novinky

Protikorupční opatření

Informace o protikorupčních opatřeních Ministerstva financí.

ilustrace

Protikorupční program

Informace Ministerstva financí o protikorupčních opatřeních - Resortní interní protikorupční program.

Protikorupční linka MF

Protikorupční telefonní linka MF, na kterou mohou občané oznamovat případy korupce v resortu MF.

Stížnosti, petice a podněty

Při podezření na korupční jednání lze na uvedonou skutečnost upozornit MF mimo jiné pomocí stížnosti či podnětu.

Poradní orgány a poradci MF

Jedním z protikorupčních opatření na MF je pravidelné zveřejňování seznamu poradních orgánů a poradců ministerstva.

Střet zájmů

Ministerstvo spravedlnosti je s účinností od 1.9.2017 ústředním orgánem státní správy pro oblast střetu zájmů a centrálním evidenčním orgánem pro oznámení podávaná veřejnými funkcionáři a správcem Centrálního registru oznámení.