Novinky

Odborné studie a výzkumy

Publikované odborné studie z oboru činnosti Ministerstva financí.

ilustrace
Sektor:
Oblast:
Specifické téma:
Období

Celkem 16 stránek pro témata Výzkumné práce

Vydáno

2015 Pension Projections Update

  • Odbor Finanční politiky připravil informační studii k aktualizaci projekcí penzijních výdajů. Projekce vychází z demografických a makroekonomických předpokladů, které připravují Evropská Komise a Eurostat, a pokrývají horizont od roku 2013 do roku 2060.
  • Autor: Ing. Jindřich Marval, Ph.D., Ing. Zbyněk Štork, Ph.D.

Vydáno

Cyklické očišťování salda vládního sektoru

  • Cílem studie je vyhodnocení různých metod odhadu potenciálního produktu a výpočtu cyklicky očištěného salda. Metody využívané Ministerstvem financí ČR, Evropskou komisí a Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) jsou porovnávány s dalšími přístupy.
  • Autor: Ing. Lukáš Lang, Mgr. Jan Mareš

Vydáno

Rozšířený DSGE model české ekonomiky

  • Odbor Finanční politiky připravil odbornou studii na téma Rozšířený DSGE model české ekonomiky, která je k dispozici v anglickém jazyce.
  • Autor: Mgr. Ilkin Aliyev, PhD.; Mgr. Božena Bobková; Ing. Zbyněk Štork, PhD.

Vydáno

Růstové účetnictví

  • Růstové účetnictví napomáhá rozlišit, jakou měrou k ekonomickému růstu přispívají kvantitativní a kvalitativní zdroje, neboť dekomponuje hospodářský růst na obyvatele na jednotlivé komponenty (produktivita práce, demografická komponenta, odpracované hodiny na pracovníka, podíl zaměstnaných na pracovní síle a míra participace) a umožňuje tak hlubší analýzu zdrojů ekonomického růstu či vztahů mezi faktory růstu a hospodářskou politikou.
  • Autor: Petra Vacková

Vydáno

CZECH PENSION PROJECTIONS – A 2012 UPDATE

  • Odbor Finanční politiky připravil informační studii k aktualizaci projekcí penzijních výdajů. Projekce vychází z demografických a makroekonomických předpokladů, které připravují Evropská Komise a Eurostat, a pokrývají horizont od roku 2010 do roku 2060. Studie zahrnuje nejen trendový vývoj penzijních výdajů, ale rovněž dekompozici efektů, které na daný vývoj působí. V neposlední řadě lze ve studii nalézt i srovnání s minulými projekcemi, kdy je zachycena nejen změna předpokladů, ale i vliv provedených reforem.
  • Autor: Jindřich Marval, Zbyněk Štork