Novinky

The Medium-term Financial Sustainability of the Czech public Health Insurance System

oddělení 1404 - Zdravotnictví a veřejné zdravotní pojištění
oddělení 1404 - Zdravotnictví a veřejné zdravotní pojištění

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Ministerstvo zdravotnictví
  • Zdravotnictví
  • Zdravotní pojištění
  • Odborné výzkumy
  • Studie
  • Veřejný sektor
  • Zdravotní pojišťovny

Autoři, pracovníci sekce Veřejné rozpočty Ministerstva financí, se zabývají predikcí vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v období 2018-2020. V posledních letech výdaje na zdravotní služby výrazně rostly. Stabilní konjunktura české ekonomiky doposud zajišťoval dostatečnou výši zdrojů na pokrytí výdajů systému veřejného zdravotního pojištění. Autoři proto hledají odpověď na otázku, jak by se systém vyvíjel, pokud by v české ekonomice nastala recese. K tomu slouží dva alternativní scénáře představující projekci dvou odlišných ekonomických propadů. Článek byl vydán v recenzovaném sborníku z 22.ročníku mezinárodní konference Current Trends in Public Sector Research.

  • Autor: Jakub Haas, Anita Golovkova

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější