Novinky

The Performance Indicators for The State Health-related Expenditures - Lessons from OECD

oddělení 1404 - Zdravotnictví a veřejné zdravotní pojištění
oddělení 1404 - Zdravotnictví a veřejné zdravotní pojištění

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Zdravotnické prostředky
  • Nákup zdravotnických přístrojů
  • Ministerstvo zdravotnictví
  • Zdravotnictví
  • Studie
  • Odborné výzkumy

Autoři, pracovníci sekce Veřejné rozpočty Ministerstva financí, se zabývají možností zavedení kvantitativních výkonových a cílových indikátorů při rozpočtování výdajů v kapitole Ministerstva zdravotnictví. Inspiraci čerpají z třech zemí OECD s dlouholetou zkušeností s výkonovým rozpočtováním. Navrhují principy a strategii zavedení těchto indikátorů, které by měly objektivizovat rozpočtový proces, usnadnit prioritizaci výdajů a zlepšit hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných státních prostředků v odvětví zdravotnictví. Názory publikované v této studii jsou pouze autorovy vlastní a nemusí se shodovat s názory Ministerstva financí ČR.

  • Autor: Jakub Haas, Eva Gajdošová.

Dokument ke stažení

Doporučované

Nejčtenější