Novinky

2015 Pension Projections Update

odbor 37 - Hospodářská politika
odbor 37 - Hospodářská politika

Vydáno

  • Informační studie
  • Odborné výzkumy
  • Výzkumné práce
  • O ministerstvu
  • Vzdělávání
  • Důchod

  • Odbor Finanční politiky připravil informační studii k aktualizaci projekcí penzijních výdajů. Projekce vychází z demografických a makroekonomických předpokladů, které připravují Evropská Komise a Eurostat, a pokrývají horizont od roku 2013 do roku 2060. Studie zahrnuje nejen trendový vývoj penzijních výdajů, ale rovněž dekompozici efektů, které na daný vývoj působí. V neposlední řadě lze ve studii nalézt i srovnání s minulými projekcemi, kde je zachycena nejen změna předpokladů, ale i vliv provedených reforem. Studie je doplněna řadou příloh s detailnějšími vysvětleními a specifikací penzijního modelu.
  • Autor: Ing. Jindřich Marval, Ph.D., Ing. Zbyněk Štork, Ph.D.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější