Novinky

Růstové účetnictví

odbor 37 - Hospodářská politika
odbor 37 - Hospodářská politika

Vydáno

 • Hospodářská politika
 • Hospodářský růst
 • Informační studie
 • Makroekonomická predikce
 • Makroekonomické indikátory
 • Makroekonomika
 • Odborné výzkumy
 • Růstové účetnictví
 • Účetnictví
 • Veřejný sektor
 • Výzkumné práce

 • Růstové účetnictví napomáhá rozlišit, jakou měrou k ekonomickému růstu přispívají kvantitativní a kvalitativní zdroje, neboť dekomponuje hospodářský růst na obyvatele na jednotlivé komponenty (produktivita práce, demografická komponenta, odpracované hodiny na pracovníka, podíl zaměstnaných na pracovní síle a míra participace) a umožňuje tak hlubší analýzu zdrojů ekonomického růstu či vztahů mezi faktory růstu a hospodářskou politikou.
 • Autor: Petra Vacková

Doporučované

Nejčtenější