Novinky

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila na svých webových stránkách výsledky studie měření finanční gramotnosti - Measuring financial literacy: results of the OECD INFE pilot study

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

  • Finanční gramotnost
  • Odborné výzkumy
  • OECD
  • Vzdělávání
  • Finanční vzdělávání

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila na svých webových stránkách výsledky studie měření finanční gramotnosti „Measuring financial literacy: results of the OECD INFE pilot study“. Tohoto pilotního projektu, který se zabýval znalostmi, chováním a postoji v oblasti financí dospělých občanů 14 zemí zařazených do mezinárodní sítě pro finanční vzdělávání INFE, se zúčastnila i Česká republika. Studie je v anglickém jazyce ke stažení .

Podrobnější výsledky kvantitativního výzkumu finanční gramotnosti v České republice, který uskutečnilo Ministerstvo financí s Českou národní bankou v roce 2010, jsou na stránkách - Výzkumy k finanční gramotnosti .

Nejčtenější