Novinky

CZECH PENSION PROJECTIONS – A 2012 UPDATE

odbor 37 - Hospodářská politika
odbor 37 - Hospodářská politika

Vydáno

 • Důchod
 • Důchodová reforma
 • Informační studie
 • Makroekonomická predikce
 • Makroekonomické indikátory
 • Makroekonomika
 • Odborné výzkumy
 • Penzijní systém
 • Veřejný sektor
 • Výdaje
 • Výzkumné práce

Výzkumné práce na Ministerstvu financí

Odbor Finanční politika je v rámci Ministerstva financí zodpovědný za zpracování makroekonomických a fiskálních analýz a predikcí a za přípravu dokumentů týkajících se výkonu hospodářských politik s důrazem na politiku fiskální. Z důvodu potřeby diskuse klíčových témat v těchto oblastech a se záměrem informovat odbornou veřejnost o analytické a výzkumné činnosti je okruh výzkumných prací Ministerstva financí rozdělen do tří řad: výzkumné studie (Working Papers), diskusní studie (Discussion Papers) a informační studie (Information Papers). Řada výzkumných studií slouží k publikaci původních výsledků výzkumných projektů týkajících se hospodářské a zejména fiskální politiky. Cílem diskusních studií je prezentace řešení dílčích problémů a námětů pro další výzkum v dané oblasti. Informační studie slouží především ke shromáždění existujících poznatků z oblasti makroekonomické analýzy a hospodářské politiky. Studie v českém či anglickém jazyce (s českými a anglickými abstrakty) jsou publikovány v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva financí, v papírové formě nevycházejí.

 • Odbor Finanční politiky připravil informační studii k aktualizaci projekcí penzijních výdajů. Projekce vychází z demografických a makroekonomických předpokladů, které připravují Evropská Komise a Eurostat, a pokrývají horizont od roku 2010 do roku 2060. Studie zahrnuje nejen trendový vývoj penzijních výdajů, ale rovněž dekompozici efektů, které na daný vývoj působí. V neposlední řadě lze ve studii nalézt i srovnání s minulými projekcemi, kdy je zachycena nejen změna předpokladů, ale i vliv provedených reforem.
 • Autor: Jindřich Marval, Zbyněk Štork

Doporučované

Nejčtenější