Novinky

Volná místa

Aktuální nabídka volných služebních a pracovních míst Ministerstva financí.

ilustrace
Typ
Platová třída
Sekce MF
Stupeň vedení
Místo působiště
Stupeň vzdělání
Období

Celkem 2 stránek pro témata 04 Finanční řízení a audit, Služební poměr

Vydáno

Právník/právnička v odboru Auditní orgán

Odd. „Metodicko-právní podpora AO a OP TP“ je odpovědné za aktivity a úkoly vyplývající z harmonizace a zabezpečení výkonu auditů finančních prostředků poskytnutých v jednotlivých programových obdobích. Je součástí odboru Auditní orgán, jehož hlavním cílem je zajištění jednotného systému ochrany finančních zájmů zemí EU při poskytování finanční podpory z jednotlivých fondů / operačních programů, pro něž odbor vykonává působnost auditního orgánu ve smyslu příslušných právních předpisů. Organizačně je odbor součástí sekce Finanční řízení a audit zastřešující působnost ministerstva v oblastech cenové politiky, kontroly, CHJ, auditního orgánu, výkaznictví státu a v oblasti analýzy a hlášení nesrovnalostí.