Novinky

2021

Priority a postupy při prosazování rovných příležitostí žen a mužů v resortu Ministerstva financí v roce 2021.

ilustrace