Novinky

2015

Priority a postupy při prosazování rovných příležitostí žen a mužů v resortu Ministerstva financí v roce 2015.

ilustrace