Novinky

2009

Priority a postupy při prosazování rovných příležitostí žen a mužů v resortu Ministerstva financí v roce 2009.

ilustrace