Novinky

Rovné příležitosti

Agenda prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v resortu Ministerstva financí (na základě Usnesení vlády č. 964/2009). Podpora rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením (na základě Usnesení vlády č. 761/2020).

ilustrace