Novinky

Základní informace

odbor 11 - Státní rozpočet
odbor 11 - Státní rozpočet

Vydáno

 • Informační systém
 • IS EDS/SMVS
 • Programové financování
Aktualizováno 21. 8. 2019
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace kontaktů
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace kontaktů
 • Aktualizace textu a kontaktů
 • Aktualizace textu

Programové financování zajišťuje dohled nad investičními opatřeními financovanými ze státního rozpočtu. Ministerstvo financí (MF) umožňuje prostřednictvím programového financování administrovat také neinvestiční akce (projekty), neboť jeho principy (a principy podpůrného informačního systému) lze ve značné míře uplatnit i na ně. Programové financování je realizováno rozpočtovým informačním systémem programového financování (RISPF).

Gestorem je MF, odbor 11 – Státní rozpočet. Na úrovni odborů MF (12 – Financování územních rozpočtů, 14 – Rozpočtová politika společensky významných odvětví, 19 – Rozpočtová politika strategických odvětví) se schvalují dokumentace programů a řídicí dokumenty k vybraným akcím (projektům).

Legislativní rámec tvoří

 • zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) – § 12 a § 13,
 • vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku,
 • pokyn R 1 – 2010 k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového financování.

Přiměřená administrativní zátěž – vláda schvaluje pouze nejvýznamnější programy s účastí státního rozpočtu nejméně 5 mld. Kč, MF schvaluje programy do 5 mld. Kč a řídicí dokumenty k akcím zpravidla nad 200 mil. Kč.

Metodicky programové financování zajišťuje oddělení 1106 - Programové financování.

Kontakt
e-mail: progfin@mfcr.cz

 

 

Doporučované

Nejčtenější