Novinky

Základní informace

odbor 11 - Státní rozpočet
odbor 11 - Státní rozpočet

Vydáno

  • Informační systém
  • IS EDS/SMVS
  • Programové financování
Aktualizováno 27. 3. 2019
  • Aktualizace obsahu
  • Aktualizace kontaktů
  • Aktualizace obsahu
  • Aktualizace kontaktů

Programové financování zajišťuje dohled nad investičními opatřeními financovanými ze státního rozpočtu. Ministerstvo financí (MF) umožňuje prostřednictvím programového financování administrovat také neinvestiční prostředky, neboť jeho principy; (a podpůrného informačního systému) lze ve značné míře uplatnit i na ně. Je realizováno prostřednictvím Rozpočtového informačního systému programového financování (RISPF).

Legislativní rámec tvoří

Gestorem je MF, odbor 11 – Státní rozpočet. Na úrovni odvětvových odborů MF (14, 19) se pak schvalují dokumentace programů a řídicí dokumenty k vybraným akcím (projektům).

Přiměřená administrativní zátěž – vláda schvaluje pouze nejvýznamnější programy s účastí státního rozpočtu nad 5 mld. Kč, MF schvaluje programy pod 5 mld. Kč účasti státního rozpočtu a řídicí dokumenty k akcím zpravidla nad 200 mil. Kč účasti státního rozpočtu.

EDS (Evidenční Dotační Systém) a SMVS (Správa Majetku ve Vlastnictví Státu) je podle zákona č. 181/2014 Sb. (zákon o kybernetické bezpečnosti) součástí kritické informační infrastruktury státu.

Dodavatel: SYSCOM Software, spol. s r.o.

Odkaz: www.edssmvs.cz

Související právní normy

Základní údaje ze systému jsou dostupné v dalších informačních systémech - např.  

Činnost programového financování zajišťuje oddělení 1106 - Programové financování.

Ministerstvo financí
oddělení 1106 - Programové financování
Kontakt
Ing. Vítězslav Dvořák Vitezslav.Dvorak@mfcr.cz tel. 257 043 064 
Ing. Kateřina Panská Katerina.Panska@mfcz.cz tel. 257 042 008

 

Zpracovatel systému EDS/SMVS je společnost Syscom
e-mail pro dotazy k systému EDS/SMVS: progfin@mfcr.cz

 

 

Doporučované

Nejčtenější