Novinky

Základní informace

odbor 11 - Státní rozpočet
odbor 11 - Státní rozpočet

Vydáno

  • Informační systém
  • IS EDS/SMVS
  • Programové financování
Aktualizováno 7. 4. 2021
  • Aktualizace obsahu

Programové financování je dlouholetým prověřeným a osvědčeným nástrojem pro činnosti nezbytné při přípravě a řízení investic, které jsou spolufinancovány nebo plně hrazeny z finančních prostředků státního rozpočtu.

Zahrnuje především roli plánovací, evidenční, řídicí, rozpočtovou a kontrolní.

Je realizováno rozpočtovým informačním systémem programového financování (RISPF).

Gestorem je Ministerstvo financí, odbor 11 – Státní rozpočet. Na úrovni odborů Ministerstva financí (12 – Financování územních rozpočtů, 14 – Rozpočtová politika společensky významných odvětví, 19 – Rozpočtová politika strategických odvětví) se schvalují dokumentace programů a řídicí dokumenty k vybraným akcím.

Metodicky programové financování zajišťuje oddělení 1106 - Programové financování.

Legislativní rámec tvoří zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a prováděcí vyhláška.

Kontakt pro poskytovatele/správce kapitol státního rozpočtu: ProgFin@mfcr.cz

 

 

Doporučované

Nejčtenější