Novinky

Jednotný dotační portál

odbor 11 - Státní rozpočet
odbor 11 - Státní rozpočet

Vydáno

 • Informační systém
 • IS EDS/SMVS
 • Programové financování
Aktualizováno 5. 5. 2020
 • Publikace tabulky Pracovní postupy, prezentace Jednotný dotační portál
 • Aktualizace textu
 • Aktualizace tabulky a grafu a souvisejícího textu - počet výzev
 • Publikace vzorového dopisu pro zapojení do JDP

Webový portál RISPF pro digitalizaci národních dotací.

Správcem portálu je MF, odbor 11 – Státní rozpočet, jednotlivé výzvy jsou metodicky řízeny správci kapitol.

MF portál vyvíjí od roku 2016 zdarma a je k dispozici všem poskytovatelům dotací.

Vychází z konceptu jednotného, komplexního a digitalizovaného řešení problematiky národních dotací (od sběru žádostí přes administraci a sledování akcí až po jejich vyhodnocení).

Umožňuje žadatelům podávat žádosti o dotace elektronicky, snižuje administrativní náročnost a zachovává auditní stopu.

V případě podpořených projektů může portál sloužit jako zdroj dat pro EDS/SMVS a současně je plánován jako klíčový zdroj dat pro zjednodušenou evidenci neinvestičních dotací (poslední novela zákona č. 218/2000 Sb., (rozpočtová pravidla)).

Dodavatelem je SYSCOM Software, spol. s r.o.

Web pro sběr žádostí: https://isprofin.mfcr.cz/rispf .

Informace pro poskytovatele dotací

Zapojení do portálu je dobrovolné na základě rozhodnutí poskytovatele dotace, za předpokladu splnění podmínek MF. Postup:

 1. oslovení MF: progfin@mfcr.cz,
 2. prezentace portálu,
 3. žádost o zapojení do portálu prostřednictvím dopisu na odbor 11 – Státní rozpočet (informace o výzvě, termínu vyhlášení a nominace pověřené osoby),
 4. ustanovení pracovní skupiny pro konkrétní výzvu složenou ze zástupců MF, poskytovatele dotace a dodavatele, jejímž cílem je vytvoření formuláře pro podání žádosti a postup pro zpracování žádosti.

Pověřená osoba pro JDP poskytuje ve fázi přípravy podklady pro elektronizaci výzvy, spolupracuje při administraci žádostí a spravuje přístupy do JDP pro ostatní pracovníky poskytovatele. Pověřená osoba pro JDP je nominována poskytovatelem pro všechny výzvy, případně jen pro vymezenou oblast výzev. MF komunikuje primárně s pověřenými osobami.

Školení probíhá po domluvě v rámci pracovní skupiny, MF zajišťuje školení členů pracovní skupiny, pověřená osoba za poskytovatele dotace případně zajišťuje školení dalších uživatelů systému.

Portál v současné době využívá 8 poskytovatelů dotací, v rámci portálu bylo již administrováno 95 výzev (01/2020).

poskytovatel počet výzev investiční neinvestiční
Výzvy administrované prostřednictvím portálu
MF 4 4  
MO 2 2  
MPO 47 7 40
MPSV 3 3  
MŠMT 7 7  
MV 19 13 6
MZ 3 0 3
Mze 10 10  
celkem 95 46 49

 

Graf - Graf - Poměr počtu investičních a neinvestičních výzev
Poměr počtu investičních a neinvestičních výzev (%)
poměr v %
investice 48
neinvestice 52

postup popis
Pracovní postupy
Jednotný dotační portál - prezentace (.PDF, 1926 kB) Prezentace
Vzorový dopis pro zapojení do JDP (.DOCX, 19 kB)  Vzorový dopis

 

Doporučované

Nejčtenější