Novinky

Jednotný dotační portál

odbor 11 - Státní rozpočet
odbor 11 - Státní rozpočet

Vydáno

  • Informační systém
  • IS EDS/SMVS
  • Programové financování
Aktualizováno 15. 6. 2022
  • Aktualizace obsahu
  • Aktualizace tabulky - řádek celkem
  • Aktualizace tabulky a informace o poskytovatelích a výzvách

Webový portál pro digitalizaci národních dotačních výzev.

Správce portálu: Ministerstvo financí, odbor 11 – Státní rozpočet. Jednotlivé výzvy jsou metodicky řízeny poskytovateli dotací.

Vychází z konceptu jednotného, komplexního a digitalizovaného řešení problematiky národních dotací (od sběru žádostí přes administraci a sledování akcí až po jejich vyhodnocení).

Umožňuje žadatelům podávat žádosti o dotace elektronicky na jednom místě. Snižuje administrativní náročnost a zachovává auditní stopu.

Ministerstvo financí portál vyvíjí od roku 2016 a dává jej k dispozici všem poskytovatelům národních dotací zdarma.

Dodavatelem je SYSCOM Software, spol. s r.o.

Web pro sběr žádostí: https://isprofin.mfcr.cz/rispf .

Informace pro poskytovatele dotací

V případě podpořených žádostí portál slouží jako zdroj dat pro EDS a současně je plánován jako klíčový zdroj dat pro zjednodušenou evidenci dotací (zákon č. 484/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)).

Zapojení do portálu je dobrovolné na základě rozhodnutí poskytovatele, za předpokladu splnění podmínek MF. Postup:

  1. oslovení MF: ProgFin@mfcr.cz,
  2. prezentace portálu,
  3. žádost poskytovatele o zapojení do portálu prostřednictvím dopisu na odbor 11 – Státní rozpočet (vzorový dopis viz níže),
  4. ustanovení pracovní skupiny pro konkrétní výzvu složenou ze zástupců MF, poskytovatele a dodavatele, jejímž cílem je vytvoření formuláře pro podání žádosti a postup pro zpracování žádosti.

Pověřená osoba pro JDP poskytuje podklady pro elektronizaci výzvy, spolupracuje při administraci žádostí, spravuje přístupy pro pracovníky poskytovatele, je nominována poskytovatelem pro všechny výzvy (případně pro vymezenou oblast výzev). MF komunikuje primárně s pověřenými osobami.

Semináře JDP: MF zajišťuje seminář pro členy pracovní skupiny ke konkrétní dotační výzvě. Pověřená osoba pro JDP případně následně zajišťuje školení dalších uživatelů JDP daného poskytovatele.

Kontakt pro poskytovatele: ProgFin@mfcr.cz

Portál v současné době využívá 13 poskytovatelů. V rámci portálu bylo již administrováno 182 výzev (06/2022). 

poskytovatel počet výzev z toho investiční z toho neinvestiční
Výzvy administrované prostřednictvím portálu
MF 6 6 0
MO 6 4 2
MPO 65 8 57
MPSV 10 10 0
MŠMT 7 7 0
MV 34 22 12
MZ 9 0 9
Mze 17 17 0
MK 4 0 4
MSP 7 0 7
AOPK ČR 1 1 0
NSA 13 8 5
MŽP 3 0 3
celkem (13 poskytovatelů) 182 83 99

 

postup popis
Pracovní postupy
Jednotný dotační portál - prezentace (.PDF, 1926 kB) Prezentace
Vzorový dopis pro zapojení do JDP (.DOCX, 14 kB)  Vzorový dopis

 

Doporučované

Nejčtenější