Novinky

Jednotný dotační portál

odbor 11 - Státní rozpočet
odbor 11 - Státní rozpočet

Vydáno

  • Informační systém
  • IS EDS/SMVS
  • Programové financování
Aktualizováno 24. 10. 2019
  • Publikace tabulky Pracovní postupy, prezentace Jednotný dotační portál

Webový portál RISPF pro digitalizaci dotačních výzev.

Správcem portálu je MF, odbor 11 – Státní rozpočet, jednotlivé výzvy jsou metodicky řízeny správci kapitol.

MF portál vyvíjí od roku 2016 a je k dispozici všem poskytovatelům dotací zdarma.

Vychází z konceptu jednotného, komplexního a digitalizovaného řešení problematiky národních dotací (od sběru žádostí přes administraci a sledování akcí až po jejich vyhodnocení).

Umožňuje žadatelům podávat žádosti o dotace elektronicky, snižuje administrativní náročnost a zachovává auditní stopu.

V případě podpořených projektů může portál sloužit jako zdroj dat pro EDS/SMVS a současně je plánován jako klíčový zdroj dat pro zjednodušenou evidenci neinvestičních dotací (poslední novela zákona č. 218/2000 Sb., (rozpočtová pravidla)).

Dodavatelem je SYSCOM Software, spol. s r.o.

Web pro sběr žádostí: https://isprofin.mfcr.cz/rispf .

Zapojení do portálu je dobrovolné na základě rozhodnutí poskytovatele dotace, za předpokladu splnění podmínek MF. Postup:

  1. oslovení MF: progfin@mfcr.cz,
  2. prezentace portálu,
  3. žádost o zapojení do portálu prostřednictvím dopisu na odbor 11 – Státní rozpočet (informace o výzvě, termínu vyhlášení a nominace pověřené osoby),
  4. ustanovení pracovní skupiny pro konkrétní výzvu složenou ze zástupců MF, poskytovatele dotace a dodavatele, jejímž cílem je vytvoření formuláře pro podání žádosti a postup pro zpracování žádosti.

Školení probíhá po domluvě v rámci pracovní skupiny, MF zajišťuje školení členů pracovní skupiny, pověřená osoba za poskytovatele dotace případně zajišťuje školení dalších uživatelů systému.

Portál v současné době využívá 8 poskytovatelů dotací, v rámci portálu bylo již administrováno 84 výzev (07/2019).

poskytovatel počet výzev investiční neinvestiční
Výzvy administrované prostřednictvím portálu
MPO 43 3 40
MV 15 11 4
MZe 9 9  
MŠMT 7 7  
MZ 4   4
MPSV 3 3  
MF 2 2  
MO 1 1  
celkem 84 36 48

 

Graf - Graf - Poměr počtu investičních a neinvestičních výzev
Poměr počtu investičních a neinvestičních výzev (%)
poměr v %
investice 43
neinvestice 57

postup popis
Pracovní postupy
Jednotný dotační portál - prezentace (.PDF, 1926 kB) Prezentace

 

Doporučované

Nejčtenější