Novinky

IISSP - MONITOR

oddělení 7001 - Státní pokladna
oddělení 7001 - Státní pokladna

Vydáno

  • Státní pokladna
  • Veřejný sektor
  • Veřejné rozpočty
  • Územní samosprávný celek
  • Informační systém
  • Centrální systém účetních informací
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Hospodaření územních rozpočtů
Aktualizováno 26. 6. 2017
  • Aktualizace textu

MONITOR - STÁTNÍ POKLADNA

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém Státní pokladny) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Vstup na STÁTNÍ MONITOR

Státní Monitor přehledně zobrazuje příjmy a výdaje státu v dělení dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu a dále dle druhů jednotlivých výdajů.

Vstup na ÚZEMNÍ MONITOR

Územní Monitor přehledně zobrazuje příjmy a výdaje samosprávy.

Web je optimalizován pro internetové prohlížeče Internet Explorer 9 a vyšší, Google Chrome, Mozilla Firefox a Opera.

Doplňující informace - Kontakty

Své dotazy a náměty můžete zasílat na adresu infomonitor@mfcr.cz.

Doporučované

Nejčtenější