Novinky

Certifikační autorita resortu MF

Certifikační autorita je ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, poskytovatelem certifikačních služeb pro vnitřní potřebu resortu MF a důvěřující osoby.

ilustrace

Základní informace CA MF

Certifikační autorita resortu MF (CA MF) je součástí resortního systému PKI. Systém PKI je určen pro vnitřní potřeby resortu MF, a proto certifikáty vydávané pro vnitřní potřebu resortu MF nemají charakter kvalifikovaných osobních nebo kvalifikovaných systémových certifikátů.