Novinky

Informační systémy

Přehled informačních systémů využívaných Ministerstvem financí.

ilustrace

ARES

Administrativní registr ekonomických subjektů umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v ČR.

ARISweb

Aplikace ARISweb - Prezentační systém údajů databáze IDB ARIS. Vývoj skončil 2009 a všechny údaje platí k tomuto datu.

CEDR

Centrální evidence dotací z rozpočtu -  údaje o dotacích a návratných finančních výpomocích ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu. Správce IS: Generální finanční ředitelství.

Certifikační autorita resortu MF

Certifikační autorita MF je poskytovatelem certifikačních služeb pro vnitřní potřebu resortu MF a důvěřující osoby. Vydává a spravuje certifikáty a časová razítka a v rámci resortu MF poskytuje potřebné, s nimi spojené služby.

Číselník účelových znaků

Číselník pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně. Pravidelně aktualizován.

DOTINFO

DotInfo (Informace o dotacích) - informační systém, který umožňuje vyhledávání nad poskytovateli dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu ČR.

FKVS

Informační systém k podpoře provádění a vyhodnocování finančních kontrol.

IISSP - MONITOR

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí - prezentační sytém k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Data pocházejí ze systému Státní pokladny.

IS o platech

IS O PLATECH - Informační systém pro předkladatele dat - správce kapitol, územní samosprávné celky a státní fondy.

Nestátní neziskové organizace

Na těchto stránkách naleznete informace o nestátních neziskových organizacích (NNO) a jejich prováděných projektech, které jsou evidované v Centrálním registru dotací (IS CEDR III). Správce IS: Ministerstvo vnitra.   

Otevřená data MF

Portál Otevřená data Ministerstva financí ČR - katalog datových sad.

Plátci DPH

Celostátní registr plátců DPH obsahuje informace o plátcích daně z přidané hodnoty. Správce IS: Generální finanční ředitelství.

Plátci SD

Celostátní registr plátců SD obsahuje informace o plátcích spotřebních a ekologických daní. Správce IS: Generální ředitelství cel.

Portál IISSP

Portál Integrovaného informačního systému Státní pokladny.

Programové financování

Informace k programovému financování. Rozpočtový informační systém programového financování (RISPF).