Novinky

Základní informace

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Veřejné zakázky pro ekologické závazky státu
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Hospodaření resortu
Aktualizováno 11. 7. 2019
  • Aktualizace profilu zadavatele
  • Aktualizace odkazů - profil zadavatele

Přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zveřejňuje veškeré informace související se zadáváním veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně veřejných zakázek malého rozsahu, na profilech zadavatele, dostupných zde:

Registr smluv 

Uzavřené smlouvy na veřejné zakázky, na které se vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jsou uveřejňovány v Registru smluv, dostupným zde:

 

Doporučované

Nejčtenější