Novinky

Technický standard pro xerografický papír

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Veřejná správa
  • Hospodaření s majetkem státu
  • SMART Governance
  • Technický standard
  • Společný nákup
Aktualizováno 12. 8. 2019
  • Aktualizace textu

Technické standardy xerografického papíru jsou závazné pro všechna ministerstva a jejich resortní organizace. Pro ostatní organizace jsou Standardy pro xerografický papír doporučující. Aktualizovaný standard slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a je závazný u veřejných zakázek vyhlášených po 8. dubnu 2019. Technické standardy pro xerografický papír stanovují minimální kvalitativní parametry kancelářského papíru.

Ministerstvo financí ve spolupráci se zástupci ministerstev v rámci Komoditní standardizační skupiny Kancelářské potřeby schválilo závazné technické standardy na xerografický papír. Standard byl následně schválen Nadresortní koordinační skupinou pro Centrální nákup státu 4. března 2019 a vyhlášen ministryní financí k 8. dubnu 2019.

Závazné technické standardy (od 8. dubna 2019)

 


 

Dříve platné závazné technické standardy

Technické standardy xerografického papíru jsou závazné pro všechna ministerstva a jejich Resortní organizace. Pro ostatní organizace jsou Standardy xerografického papíru doporučující. Standardy slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a jsou tak závazné u veřejných zakázek vyhlášených po datu vyhlášení standardu.

Nejčtenější