Novinky

Technický standard kancelářských potřeb

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Veřejná správa
  • Hospodaření s majetkem státu
  • SMART Governance
  • Technický standard
  • Společný nákup
Aktualizováno 12. 8. 2019
  • Doplnění Přílohy ke Standardu kancelářských potřeb
  • Nová verze souboru Standard kancelářských potřeb

Technické standardy kancelářských potřeb jsou závazné pro všechna ministerstva a jejich resortní organizace. Pro ostatní organizace jsou standardy pro kancelářské potřeby doporučující. Aktualizovaný standard slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a je závazný u veřejných zakázek vyhlášených po 4. březnu 2019.

Technický standard kancelářských potřeb se vztahuje na běžné činnosti úředníka na úřadu či organizaci, včetně podpůrných administrativních činností sekretariátu. Standardy slouží pro stanovení minimálních kvalitativních parametrů na kancelářské potřeby.

Ministerstvo financí ve spolupráci se zástupci ministerstev v rámci Komoditní standardizační skupiny Kancelářské potřeby schválilo závazné technické standardy na kancelářské potřeby. Standard byl následně schválen Nadresortní koordinační skupinou pro Centrální nákup státu 17. prosince 2018 a vyhlášen ministryní financí po 4. březnu 2019.

Závazné technické standardy (po 4. březnu 2019)

 


 

Dříve platné závazné technické standardy

Technické standardy kancelářských potřeb jsou závazné pro všechna ministerstva a jejich Resortní organizace. Pro ostatní organizace jsou Standardy kancelářských potřeb doporučující. Standardy slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a jsou tak závazné u veřejných zakázek vyhlášených po datu vyhlášení standardu.

Nejčtenější