Novinky

Technický standard ICT komodit - osobní počítače, notebooky a monitory

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Veřejná správa
  • Hospodaření s majetkem státu
  • SMART Governance
  • Technický standard
  • Společný nákup
Aktualizováno 15. 4. 2021
  • Aktualizace textu
  • Aktualizace standardu
  • Publikace standardu platného od 15. dubna 2021
  • Aktualizace textu

Technické standardy ICT jsou závazné pro všechna ministerstva a jejich resortní organizace. Pro ostatní organizace jsou Standardy ICT doporučující. Aktualizovaný standard slouží jako vzor pro technickou specifikaci a je závazný u veřejných zakázek vyhlášených po 14. dubnu 2021. Technické standardy pro ICT stanovují minimální kvalitativní parametry pro osobní počítače, notebooky a monitory z oblasti informačních a komunikačních technologií.

Ministerstvo vnitra ve spolupráci se zástupci ministerstev v rámci Komoditní standardizační skupiny ICT komodity vypracovalo a schválilo technické standardy pro notebooky, PC a monitory z oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen „Standardy ICT“).

Standardy ICT byly následně schváleny Nadresortní koordinační skupinou pro Společný nákup, která řídí a koordinuje činnost v rámci Centrálního nákupu státu.

Dne 24. března 2021 Standardy ICT schválil ministr vnitra a stanovil závaznost Standardů ICT ke dni 15. dubna 2021.

Standardy ICT jsou, dle Usnesení vlády č. 487/2019 a jeho Přílohy č. 1 - Pravidla Společného nákupu, závazné pro Ministerstva a jejich Resortní organizace a vztahují se na všechny veřejné zakázky bez ohledu na to, zda se jedná o veřejnou zakázku realizovanou Centrálním zadavatelem nebo zadavatelem na úrovni Ministerstva nebo zadavatelem na úrovni Resortní organizace.

Závazné technické standardy (platné od 15. dubna 2021) 

 


Dříve platné závazné technické standardy

Technické standardy ICT jsou závazné pro všechna ministerstva a jejich Resortní organizace. Pro ostatní organizace jsou Standardy ICT doporučující. Standardy slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a jsou tak závazné u veřejných zakázek vyhlášených po datu vyhlášení standardu.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější