Novinky

Informace k centralizovaným VZ

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Veřejná zakázka
 • Veřejný sektor
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Centralizované zadávání veřejných zakázek
 • Společný nákup
Aktualizováno 6. 4. 2021
 • Aktualizace - Výzva 1-2021 Společný nákup notebooků
 • Aktualizace - Výzva 4-2021 Společný nákup notebooků
 • Aktualizace - Výzva 1-2021 Společný nákup notebooků

Informace o aktuálně připravovaných VZ, k nimž je možné se připojit, a o již probíhajících centralizovaných VZ

Stav k 6. 4. 2021:

Výzva 4-2021 Společný nákup notebooků

 1. Dne 3. 3. 2021 byla všem dodavatelům, kteří podali nabídku na veřejnou zakázku, rozeslána zpráva obsahující Oznámení centrálního zadavatele o výběru dodavatele;
 2. Dne 4. 3. 2021 byla rozeslána informace o možnosti uzavřít smlouvu na všechny pověřující zadavatele, a to prostřednictvím e-mailu na kontaktní osoby;
 3. Dne 18. 3. 2021 marně uplynula lhůta pro podání námitek.

Výzva 1-2021 Společný nákup notebooků

 1. Dne 25. 3. 2021 byla všem dodavatelům, kteří podali nabídku na veřejnou zakázku, rozeslána zpráva obsahující Oznámení centrálního zadavatele o výběru dodavatele;
 2. Dne 30. 3. 2021 byla rozeslána informace o možnosti uzavřít smlouvu na všechny pověřující zadavatele, a to prostřednictvím e-mailu na kontaktní osoby;
 3. Dne 10. 4. 2021 uplyne lhůta pro podání námitek

V případě potřeby dalších informací se obracejte na e-mail verejne.zakazky@mfcr.cz.

Ministerstvo financí připravuje další veřejné zakázky na nákup notebooků a dále společný nákup stolních počítačů. Sběr požadavků je otevřený také pro územní samosprávné celky (zejména města a obce), jelikož tyto organizace mohou nejvíce profitovat z připojení se k veřejné zakázce, tj. zabezpečit svůj nákup výpočetní techniky podstatně výhodněji.

V roce 2021 bude Ministerstvo financí realizovat zadávací řízení a uzavírat rámcové dohody na pořízení osobních vozidel ve všech kategoriích, které jsou předmětem technické standardizace (vozidla se spalovacím pohonem, hybridním pohonem, CNG a elektromobily). Prvními kategoriemi vozidel, které budou soutěženy, jsou vozidla se spalovacími motory v kategoriích 1B, 2A benzín a 2A nafta.

Pokud byste měli zájem se k připravovaným veřejným zakázkám zapojit, využijte výše uvedené kontaktní údaje.

Nejčtenější