Novinky

Zabezpečení a stabilizace administrativní kapacity PCO v období leden 2018 - červen 2020

odbor 55 - Národní fond
odbor 55 - Národní fond

Vydáno

  • O ministerstvu
  • Hospodaření resortu
  • Zahraniční sektor
  • Veřejný sektor
  • Spolufinancování prostředků EU

Projekt spolufinancovaný z prostředků EU.

Odbor 55 – Národní fond čerpá prostředky z Operačního programu Technická pomoc na následující projekt:

Prostřednictvím projektu je řešen problém zajištění kvalifikovaných zaměstnanců zapojených do systému implementace ESIF a pokračování v posilování stabilizace kvalitních a kvalifikovaných zaměstnanců Platebního a certifikačního orgánu.

Spolufinancování těchto nákladů z prostředků EU - Fondu soudržnosti, OP Technická pomoc, Prioritní osa 1 - umožnilo odboru 55 Národní fond – Platební a certifikační orgán zajistit potřebné množství a kvalitu administrativní kapacity Platebního a certifikačního orgánu a omezení její fluktuace.

Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000096

Logo operačního programu

Doporučované

Nejčtenější