Novinky

Vývoj, údržba a systémová podpora provozu informačního systému Viola v letech 2019 – 2021

odbor 55 - Národní fond
odbor 55 - Národní fond

Vydáno

  • O ministerstvu
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření resortu
  • Zahraniční sektor
  • Spolufinancování prostředků EU

Projekt spolufinancovaný z prostředků EU.

Odbor 55 – Národní fond čerpá prostředky z Operačního programu Technická pomoc na následující projekt:

Projekt je zaměřený na vývoj a údržbu informačního účetního systému Viola v letech 2019 - 2021. Projekt pokrývá požadavky na rozvoj nových funkcionalit systému a údržbu stávajících funkcí.

Spolufinancování těchto nákladů z prostředků EU - Fondu soudržnosti, OP Technická pomoc, Prioritní osa 2 - umožnilo odboru 55 Národní fond – Platební a certifikační orgán, aby byl systém vyvíjen v souladu a dle požadavků evropské a národní legislativy a současně aby vyhověl požadavkům uživatelů na kvalitu a rozsah relevantních údajů. Vedle vývoje je nutné, aby současný informační systém byl spravován a udržován, a aby jeho bezproblémový chod plně podporoval pracovní aktivity zaměstnanců PCO.

Registrační číslo projektu: CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000167

Logo - Operační program TP / MMR

Doporučované

Nejčtenější