Novinky

Rámcový projekt na semináře, školení, služební cesty a konference pro období I 2018 - VI 2020

odbor 55 - Národní fond
odbor 55 - Národní fond

Vydáno

  • O ministerstvu
  • Hospodaření resortu
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Spolufinancování prostředků EU

Projekt spolufinancovaný z prostředků EU.

Odbor 55 – Národní fond čerpá prostředky z Operačního programu Technická pomoc na následující projekt:

Prostřednictvím projektu je řešen problém rozšiřování a průběžného prohlubování znalostí zaměstnanců Platebního a certifikačního orgánu v oblastech, které úzce souvisí s jejich pracovními činnostmi.

Spolufinancování těchto nákladů z prostředků EU - Fondu soudržnosti, OP Technická pomoc, Prioritní osa 1 - umožnilo odboru 55 Národní fond – Platební a certifikační orgán účastnit se uvedených akcí a podílet se tak na kvalitnějším vnitřním rozvoji odboru i prohlubování znalostí jednotlivců.

Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000095

Logo operačního programu

Doporučované

Nejčtenější